CZEREŚNIA (DRZEWO OWOCOWE)

  • CZEREŚNIA to gatunek rośliny należący do rodziny różowatych
  • Rodzime obszary występowania tego drzewa to Europa, Azja Zachodnia i Kaukaz, choć rozprzestrzeniła się również poza te obszary
  • W Polsce rośnie dziko na terenie całego kraju
  • Występuje w wielu odmianach
  • Owoce tego drzewa nazywane są potocznie czereśniami
  • To kuliste pestkowce, jadalne, zwykle koloru czerwonego, spotykane także odmiany żółte oraz czarne
  • Dojrzewają od maja do końca lipca. U odmian dzikich owoce mają cienką warstwę miąższu, często bywają niesmaczne i gorzkawe
WARTOŚĆ KALORYCZNA
  • w 100 g jest 58 kcal