MLECZAJ RYDZ

  • MLECZAJ RYDZ tworzy mikoryzę z sosnami, rozwija się w glebie, w lasach i młodnikach iglastych, na piaszczystych glebach
  • Owocniki wytwarza (w Europie) przeważnie od sierpnia do października
  • Kraje, w których potwierdzono występowanie mleczaja rydza to: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Korea Północna, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Urugwaj, Wielka Brytania i Włochy
  • Kapelusz o średnicy 4–12 cm, barwy cielisto-czerwonawej lub w różnych odcieniach pomarańczowej, czasami z domieszką zieleni.
  • Powierzchnia koncentrycznie strefowana, czasami jamkowato-plamista
  • U młodych owocników pokrój kapelusza jest wypukły, dojrzewający wklęsły, z płytkim wgłębieniem na środku, u starych okazów lejkowaty, długo z podwiniętymi brzegami
  • Pokryty śluzowatą przy dużej wilgotności powietrza skórką