KOLCZAK OBŁĄCZASTY

  • KOLCZAK OBŁĄCZASTY rośnie od lipca do października (nawet spotykany w listopadzie) w lasach iglastych, liściastych oraz mieszanych
  • Lubi gleby ilaste o dużej zawartości wapnia
  • Mikoryzę tworzy najczęściej ze świerkiem i bukiem
  • Owocniki wyrastają często w dużych grupach
  • Zapach i smak świeżych owocników jest przyjemny, natomiast stare egzemplarze stają się gorzkie i ze względu na kwaskowaty smak jego wartość konsumpcyjna jest trzeciorzędna
  • W Polsce jest rzadko zbierany
  • Nadaje się do suszenia i przyrządzania konserw