BOROWIK SZLACHETNY

  • BOROWIK SZLACHETNY występuje w Europie i Ameryce Północnej (głównie na zachód od Gór Skalistych, rzadziej w części centralnej i wschodniej kontynentu)
  • W Polsce często spotykany zwłaszcza w górach, rzadziej na niżu, zwykle rzadki w okolicach wielkich miast
  • Borowik szlachetny rośnie zarówno w lasach iglastych, liściastych jak i mieszanych
  • Najczęściej w drzewostanach świerkowych, rzadziej pod sosnami i dębami. Jest jednym z najbardziej poszukiwanych grzybów jadalnych, wysoko ceniony ze względu na walory smakowe
  • Nadaje się do bezpośredniego spożycia, marynowania, suszenia i do wszelkich innych rodzajów przerobu