BOCZNIAKI

  • BOCZNIAKI to pasożyty i saprofity żyjące na drewnie
  • Powodują białą zgniliznę
  • Owocniki duże, mięsiste
  • Kapelusze suche, z błonkowatą osłoną lub bez niej
  • Skórka bez galaretowatej warstwy
  • Blaszki białawe, zbiegające na trzon
  • Trzony przeważnie krótkie, osadzone bocznie