ROZBRATEL (WOŁOWINA)

  • Mięso z kością z przedniego odcinka partii piersiowej wraz z chrząstką łopatkową
  • Kruche soczyste
  • Po usunięciu kości rolowane i związywane do pieczenia
  • Używane również do duszenia i na steki